ESMT

Ett samarbete mellan Markus Reklambyrå och Sandlund & Co.
Uppdraget var att skapa en mediaplatform för ESMT.

Lösningen blev en identitet som handlar om att visa spår av människan. En identitet som skildrar mänsklig värme och belyser sambandet mellan teknik, dess skapare, och slutanvändaren.