Specialfastigheter

En säker värd

Specialfastigheter äger och förvaltar flera av landets säkraste fastigheter, bland annat välkända anstalter, polisfastigheter, försvarshögkvarter och domstolar.

Mitt samarbete med Specialfastigheter startade 2010. Uppdraget är att visa upp deras slutna och otroligt säkra fastigheter på ett spännande och nyskapande sätt.