SVT

Alva Selerud

Bilder för programmet I Jakten på dyslexin.

I Jakten på dyslexin berättar de om de styrkor och fördelar som dyslexi för med sig men även om de hinder som man kan stöta på i sin vardag. De tar tempen i skolorna, på arbetsplatserna och undersöker strategier och hjälpmedel. Programmet ger en ökad förståelse och underlätta för många som oroar sig kring denna ganska vanliga diagnos – dyslexi.

Här med landslagsstjärnan Alva Selerud.